2017/189 Kristiansand kommune

Innklaget: Kristiansand kommune
Klager: Doro Care AS
Saksdokument: 2017-0189 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Habilitet

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en konkurransepreget dialog for anskaffelse av velferdsteknologi til et kommunalt responssenter. Klager anførte at et medlem av anskaffelsens prosjektgruppe måtte anses inhabil. Vedkommende hadde, samtidig som hun var i prosjektgruppen, ledet et delprosjekt hvor man skulle etablere det aktuelle responssenteret. Klager mente at siden kommunen også var underleverandør til valgte leverandørs responssenter, som utgikk fra samme sted som det kommunale responssenteret skulle etableres, måtte prosjektmedlemmet anses inhabil fordi hun ledet dette prosjektet. Klagenemnda var ikke enig i at prosjektmedlemmet var inhabil, ettersom hun ikke stod i en forbindelse til valgte leverandør gjennom prosjektet som hun ledet.

Konkurranseform: Konkurransepreget dialog
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 08.12.2017
Avsluttet: 11.12.2018
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda