Gå til innhold

2017/30 Fredrikstad kommune

Innklaget: Fredrikstad kommune
Klager: Lekolar AS
Saksdokument: 2017-30 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud,Endring av konkurransegrunnlag,Forhandlingsforbud,Konkurranseform

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse rammeavtale om kjøp av inne- og uteleker til barnehage, SFO og skole. Klagenemnda fant at innklagedes dialog med tilbyderne var i samsvar med forskriften § 9-3 (1). Klagers anførsel om at innklagede hadde gjort en ulovlig endring i konkurransegrunnlaget, førte heller ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: PEAA
Registrert inn: 02.03.2017
Avsluttet: 26.04.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda