Gå til innhold

2017/332 Helse Midt-Norge RHF

Innklaget:Helse Midt-Norge RHF
Klager:Medi 3 AS
Saksdokument:2017 332 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Begrunnelse,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for inngåelse av rammeavtaler med én eller flere leverandører for anskaffelse av bildediagnostiske undersøkelser. Klagenemnda kom til at det ikke var i strid med regelverket at innklagede ikke hadde tatt hensyn til reisekostnader ved vurderingen av tildelingskriteriet «Kostnader». Klagers anførsler om at tildelingskriteriet var ulovlig og at evalueringen var i strid med regelverket førte ikke frem. Heller ikke anførsler om brudd på kravet til etterprøvbarhet og begrunnelsesplikten i forskriften § 30-8 førte frem.

 

Konkurranseform:
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og IV
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:12.12.2017
Avsluttet:05.03.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda