2017/341 Rennesøy kommune

Innklaget: Rennesøy kommune
Klager: Lindanger Maskin AS
Saksdokument: 2017 341 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering,Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse om utvidelse av gravplass ved Sørbø Kirke. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet i anskaffelsesloven § 4 ved å gi motstridende opplysninger i henholdsvis kunngjøringen og konkurransegrunnlaget. Nærmere bestemt ble konkurransen gjennomført som en tilbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del II, men den ble ved en feil kunngjort som en åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del III. Klager anførte også at innklagede hadde brutt regelverket ved å foreta en ulovlig direkte anskaffelse fordi innklagede hadde inngått kontrakt med valgte leverandør ca. en måned etter utløpet av vedståelsesfristen, og at innklagedes rådgivende ingeniør var inhabil ved gjennomføring av konkurransen. Disse anførslene førte ikke frem. Klagenemnda tok ikke endelig stilling til klagers anførsler knyttet til evalueringen av klagers tilbud under tildelingskriteriet «Pris».

 

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 19.12.2017
Avsluttet: 25.03.2019
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda