Gå til innhold

2017/75 Skjåk kommune

Innklaget: Skjåk kommune
Klager: Rørlegger Service AS
Saksdokument: 201775_2017-0075-5 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen tilbudskonkurranse for renovering og ombygging av Skjåkheimen, herunder fagområdet Entreprise G1 Røyranleg. Klager anførte forgjeves at innklagede hadde brutt regelverket ved å ta ut en prispost ved evalueringen av tilbudene. Klager anførte også at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør. Denne anførselen førte frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 29.05.2017
Avsluttet: 13.04.2018
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda