2017/76 Dyrøy kommune

Innklaget: Dyrøy kommune
Klager: Vidar Karlsen
Saksdokument: 2017-76 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5,Erstatning,Forhandlingsforbud,Innsyn/taushetsplikt,Protokollføring,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte to konkurranser om henholdsvis riving/sanering av gammel pumpestasjon og levering av en ny. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket ved å invitere valgte leverandør til å inngi et revidert tilbud etter tilbudsfristen i den ene konkurransen, og til å inngi tilbud etter tilbudsfristen i den andre konkurransen. Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: PEAA
Registrert inn: 29.05.2017
Avsluttet: 13.09.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda