Gå til innhold

2017/97 Statens vegvesen Region vest

Innklaget: Statens vegvesen Region vest
Klager: Geomatikk Survey AS
Saksdokument: 2017-97 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag,Tildelingsevaluering,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Statens vegvesen Region vest kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for landmåling og bilbåren laserskanning i Hordaland. Klagenemnda ga klager medhold i at evalueringsmodellen ikke viste seg egnet til å identifisere de tilbud med best forhold mellom pris eller kostnad og kvalitet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori: 12 (prioritert tjeneste)
Saksbehandler: ERGA
Registrert inn: 29.06.2017
Avsluttet: 26.09.2017
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda