Gå til innhold

2018/1 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Anleggsgartner Svein Boasson AS
Saksdokument: 2018 1 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5, Ettersending/supplering, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprenør for to deloppdrag, herunder for prosjektering og bygging av skateanlegg og lekeområde. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen som følge av manglende erfaring med bygging/montering av skatepark eller lignende konstruksjoner. Klagenemnda fant imidlertid at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør. Nemnda var ikke enig i klagers anførsel om at det var oppstilt for strenge kvalifikasjonskrav, jf. forskriften § 8-7 (2).

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 12.01.2018
Avsluttet: 01.02.2019
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda