Gå til innhold

2018/11 Kristiansund kommune

Innklaget:Kristiansund kommune
Klager:Strand & Stubø Entreprenør AS
Saksdokument:2018 0011 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avklaring eller retting av tilbud,Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av en barnehage. Klager anførte at innklagede var forpliktet til å bruke retten til å avvise valgte leverandørs tilbud ved ikke ubetydelige avvik, ettersom valgte leverandørs pris var gitt under forutsetning av oppstart som planlagt og at utomhusarbeider måtte skje på egnet årstid. Videre anførte klager at det forelå avvisningsplikt fordi valgte leverandørs byggetid var unormalt lav, og at innklagede hadde foretatt en ulovlig avklaring. Klagers anførsler førte ikke frem.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:15.01.2018
Avsluttet:16.04.2019
Status:Avgjort
Avgjort av: