Gå til innhold

2018/110 Grimstad kommune

Innklaget:Grimstad kommune
Klager:Steen & Lund AS
Saksdokument:2018 110 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Habilitet,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for opparbeidelse av en bypark i Grimstad sentrum. Klagers anførsel om at innklagedes innleide konsulent var inhabil førte ikke frem. Klagers anførsler om at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet og likebehandling førte heller ikke frem. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt anskaffelsesloven § 4 ved at referanseinnhentingen ikke var etterprøvbar.

 

Konkurranseform:
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MAKN
Registrert inn:12.03.2018
Avsluttet:09.05.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda