Gå til innhold

2018/14 Bragernes Sokn

Innklaget:Bragernes Sokn
Klager:Bogen og Mathisen AS
Saksdokument:2018 14 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 5,Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en begrenset tilbudskonkurranse for anskaffelse av samarbeidsentreprise for ombygging av Albumgården og Bragernes menighetshus. Klagers anførsel om at tildelingskriteriene var uklare, førte ikke frem.

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LINE
Registrert inn:15.01.2018
Avsluttet:10.09.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda