Gå til innhold

2018/142 Tromsø kommune

Innklaget:Tromsø kommune
Klager:TotalRenovering AS
Saksdokument:2018 142 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Ulovlig direkte anskaffelse, Vedståelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for oppføring av ny barne- og ungdomsskole, samt renovering av eksisterende gymsal og basseng på Brensholmen. Klagenemnda fant at valgte leverandørs tilbud inneholdt et vesentlig forbehold mot å overta risikoen for forhold ved grunnen, og at innklagede dermed hadde brutt regelverket ved ikke å avvise tilbudet fra konkurransen. Klagenemnda fant videre at innklagede hadde brutt forskriften ved kun å anmode valgte leverandør om utsettelse av vedståelsesfristen, og ved ikke å benytte ESPD-skjema i konkurransen. Klagers anførsel om at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå kontrakt etter vedståelsesfristens utløp, førte ikke frem.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + III
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:HEST
Registrert inn:18.04.2018
Avsluttet:03.07.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda