Gå til innhold

2018/148 Grenlandskommunenes innkjøpsenhet

Innklaget:Grenlandskommunenes innkjøpsenhet
Klager:Telenor Norge AS
Saksdokument:Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede kunngjorde vinteren 2017/2018 en konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring for anskaffelse sykesignalanlegg til steder med heldøgnsomsorg i Skien og Bamble kommune. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud. Av klagers tilbud fremgikk det at den sentrale alarmserveren skulle driftes som skytjeneste. Innklagede hadde imidlertid oppstilt som krav i anskaffelsesdokumentene at sykesignalanlegget skulle driftes “on premise” på innklagedes lokale server. Sekretariatet fant derfor at klagen klart ikke kunne føre frem.

 

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:HEST
Registrert inn:27.04.2018
Avsluttet:24.04.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Sekretariat