Gå til innhold

2018/157 Utenriksdepartementet

Innklaget:Utenriksdepartementet
Klager:Scanteam AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Tildelingsevaluering,Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse om levering av konsulenttjenester i forbindelse med planlegging, administreringog gjennomføring av et menneskerettighetsprosjekt i Angola. Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved ikke å kunngjøre konkurransen i henhold til forskriften del II og del III. Videre anfører klager at innklagede ikke har evaluert tilbudene i tråd med de fastsatte tildelingskriteriene. Klager anfører også at innklagede har gitt en mangelfull begrunnelse for tildelingsbeslutningen.

Konkurranseform:Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I LOA og FOA del I
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:PEAA
Registrert inn:08.05.2018
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: