Gå til innhold

2018/158 Statsbygg

Innklaget:Statsbygg
Klager:Team G8+ m.fl.
Saksdokument:2018 158 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør, Bruk av rådgiver, Habilitet, Sammensetning av jury

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en plan- og designkonkurranse for kjøp av prosjekteringstjenester i forbindelse med bygging av det nye regjeringskvartalet. Klager anførte at innklagede hadde brutt forskriften (2006) § 3-8 om rådgiverhabilitet, § 3-7 om habilitet etter forvaltningsloven § 6 og forskriften (2006) § 23-1 (8) og (9) om juryens uavhengighet. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:PEAA
Registrert inn:14.05.2018
Avsluttet:02.12.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda