Gå til innhold

2018/160 Gran kommune

Innklaget:Gran kommune
Klager:Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS
Saksdokument:2018 160 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale med én leverandør om eiendomsmeglertjenester. Klagenemda kom til at innklagede hadde brutt kravet til etterprøvbarhet ved evalueringen av underkriteriet «Tilbudte kandidaters formelle kompetanse og annen relevant kompetanse». Klagers anførsler om at innklagede hadde brutt regelverket ved evalueringen under «Responstid» og «Referanser» førte ikke frem.

 

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MAKN
Registrert inn:14.05.2018
Avsluttet:20.08.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda