Gå til innhold

2018/166 Vest-Agder-Museet IKS

Innklaget:Vest-Agder-Museet IKS
Klager:Haugland Interiør AS
Saksdokument:2018 166 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør,Avvisning av tilbud,De generelle kravene i § 5

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av innredningsarbeid i salongen på et dampskip. Klagenemnda kom til innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriften § 10-1. Nemnda hadde ikke grunnlag for å ta stilling til om innklagedes behandling av tilbudene var i strid med likebehandlingsprinsippet.

 

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:HEST
Registrert inn:22.05.2018
Avsluttet:01.10.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda