Gå til innhold

2018/173 Sykehuset Innlandet HF

Innklaget:Sykehuset Innlandet HF
Klager:EPTEC Energi AS
Saksdokument:2018 173 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for utskiftning av kjølemaskiner ved Sykehuset Innlandet Gjøvik. Etter tildeling av kontrakten til valgte leverandør, ble innklagede gjort oppmerksom på avvik i leverandørens tilbud. Klagenemnda fant at innklagede hadde handlet innenfor regelverket ved å gå i dialog med valgte leverandør for å fjerne de aktuelle avvikene, og tillate valgte leverandør å levere et revidert tilbud. Klagers anførsel om at innklagede var avskåret fra å gå i dialog, og at innklagede dermed hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud, førte ikke frem. Klagers anførsel om at også det reviderte tilbudet fra valgte leverandør inneholdt et vesentlig avvik fra anskaffelsesdokumentene, ble ikke tatt stilling til.

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LINE
Registrert inn:28.05.2018
Avsluttet:01.10.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda