Gå til innhold

2018/185 Buskerudbysamarbeidet

Innklaget:Buskerudbysamarbeidet
Klager:Ole Østlid
Saksdokument:2018 185 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av konsulenttjenester. Klagenemnda kom til at avropsavtalene kunne hjemles i den kunngjorte rammeavtalen. Klagers anførsel førte derfor ikke frem.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:18.06.2018
Avsluttet:14.05.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda