Gå til innhold

2018/197 Åfjord kommune

Innklaget:Åfjord kommune
Klager:L2 Arkitekter AS
Saksdokument:2018 197 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en begrenset plan- og designkonkurranse for anskaffelse av et aktivitetshus med badeanlegg. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved juryens sammensetning og ved begrunnelsen som var gitt. Anførslene førte ikke frem. Klager anførte også at innklagede hadde begått flere brudd på regelverket ved tildelingsevalueringen, men heller ikke dette førte frem.

Konkurranseform:
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og V
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:27.06.2018
Avsluttet:01.10.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda