Gå til innhold

2018/20 Ørsta kommune

Innklaget:Ørsta kommune
Klager:A. Våge AS
Saksdokument:2018 0020 11Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud,Feil i/uklart konkurransegrunnlag,Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise for utvidelse av tømmerkai på Ørstaterminalen. Klager anførte at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist som følge av et forbehold mot en kontraktsbestemmelse om ansvar for skade på tilliggende konstruksjoner. Forbeholdet besto i at kravet til ansvarsgrunnlag ble skjerpet fra uaktsomhet til grov uaktsomhet. Nemnda kom til at det måtte ha fremstått som klart for alle tilbyderne at dette var en mindre vesentlig kontraktsbestemmelse, og at risikoen for skade på tilliggende eiendom var marginal. Det var heller ingen holdepunkter for at noen av tilbyderne hadde priset inn noe risikotillegg. Forbeholdet hadde dermed ingen reell økonomisk verdi, og utgjorde ikke et vesentlig avvik. Klager fikk heller ikke medhold i at konkurransegrunnlaget var uklart eller at det var et brudd på regelverket at valgte leverandør skiftet underleverandør uten innklagedes godkjenning.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOHO
Registrert inn:19.01.2018
Avsluttet:02.04.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda