Gå til innhold

2018/209 Forsvarsbygg

Innklaget:Forsvarsbygg
Klager:Tronfjell Maskin AS
Saksdokument:2018 0209 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avklaring eller retting av tilbud,Avvisning av leverandør,Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen tilbudskonkurranse for fjerning av ringvei i Grøndalen. Klager anførte at de ikke skulle ha vært avvist fra konkurransen, og at konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskrav om relevant erfaring var tolket og anvendt feil. Videre anførte klager at innklagede var forpliktet til å avklare eventuelle uklarheter i klagers tilbud, og ba nemnda uttale seg om vilkårene for erstatning var oppfylt. Ingen av klagers anførsler førte frem.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOSI
Registrert inn:29.06.2018
Avsluttet:15.08.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda