Gå til innhold

2018/211 Statnett SF

Innklaget:Statnett SF
Klager:SB Skog AS
Saksdokument:2018 0211 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 5,Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av skogrydding i ledningsområdet Hasle. Klagers anførsler om at innklagede hadde brutt regelverket ved å fastlegge underkriteriers vekt etter tilbudsfristens utløp, og at innklagede hadde brutt reglene om vedståelsesfrist ved å be leverandørene fastholde tilbudene sine etter vedståelsesfristens utløp, førte ikke frem. Klagers øvrige anførsel ble ikke behandlet.

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOSI
Registrert inn:02.07.2018
Avsluttet:20.08.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda