Gå til innhold

2018/222 Tromsø kommune

Innklaget:Tromsø kommune
Klager:Einar Sørensen Maskinentreprenør AS
Saksdokument:2018 0222 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud

Sammendrag

Tromsø kommune gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av en totalentreprise i forbindelse med rehabilitering av vannledninger. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud. Nemnda kom til at valgte leverandørs tilbud avvek vesentlig fra kravspesifikasjonen i konkurransegrunnlaget. Valgte leverandør skulle derfor ha vært avvist. Klager anførte videre at innklagede hadde brutt regelverket på flere punkter ved evalueringen av de innkomne tilbudene. Som følge av at tilbudet fra valgte leverandør skulle vært avvist, har nemnda ikke gått nærmere inn på vurderingen av tildelingsevalueringen.

 

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:SOBR
Registrert inn:06.07.2018
Avsluttet:10.09.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda