Gå til innhold

2018/24 Bane NOR SF

Innklaget:Bane NOR SF
Klager:Solar Norge AS
Saksdokument:2018 0024 Klagenemndas Gebyrvedtak.docx
Avgjørelse:Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om inngåelse av rammeavtale om elektronisk forbruksmateriell, men samtlige tilbud ble avvist. Innklagede sluttet seg derfor til en rammeavtale som var inngått av en privat stiftelse. Klagenemnda konstaterte at dette utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede ble ilagt et gebyr på 3 800 000 kroner, tilsvarende ti prosent av anskaffelsens opplyste verdi.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KARS
Registrert inn:23.01.2018
Avsluttet:20.02.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda