Gå til innhold

2018/255 Politiets fellestjenester

Innklaget:Politiets fellestjenester
Klager:Blue Aerospace AS
Saksdokument:2018 255 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av strikkeprodukter til Politi- og lensmannsetaten, Kriminalomsorgen, Tolletaten og Sysselmannen på Svalbard. Klager anførte at valgte leverandør skulle ha vært avvist fordi valgte leverandørs underleverandør av sokker ikke i tilstrekkelig grad hadde dokumentert at de har et velfungerende kvalitetssikrings- og styringssystem. Klagenemnda kunne ikke se at det var påvist rettslige mangler ved innklagedes kvalifikasjonsvurdering. Klagers anførsel om at innklagedes forbehold om tildeling av samlet kontrakt var i strid med forskriften, førte ikke frem. Klager fikk ikke medhold i anførslene om at tildelingskriteriet «Kvalitet» og den kvalitative tildelingsevalueringen var ulovlig. Heller ikke klagers anførsler knyttet til kunngjøring av evalueringsmetoden førte frem.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:HEST
Registrert inn:30.08.2018
Avsluttet:14.08.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda