Gå til innhold

2018/257 Kristiansund kommune

Innklaget:Kristiansund kommune
Klager:Varig Interiør AS
Saksdokument:2018 257 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud,Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for levering av møbler, lekeapparater og diverse løst inventar til Karihola barnehage. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt de grunnleggende prinsippene i loven § 4, ved ikke å foreta en avklaring med klager. Klager anførte at innklagedes omgjøring av tildelingsbeslutningen var i strid med regelverket. Klagenemnda avviste denne anførselen som uhensiktsmessig for behandling i nemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MAKN
Registrert inn:31.08.2018
Avsluttet:05.11.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda