Gå til innhold

2018/258 Statens vegvesen Region vest

Innklaget:Statens vegvesen Region vest
Klager:Kraftmontasje AS
Saksdokument:2018 258 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør,Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anbudskonkurranse for anskaffelse av tunneloppgradering (elektroinstallasjoner) av E16 Gudvanga- og Flenjatunnelen. Klager anførte at valgte leverandør har brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen, og ved ikke å avvise valgte leverandør fra konkurransen grunnet manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. Anførslene førte ikke frem.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TINS
Registrert inn:31.08.2018
Avsluttet:25.11.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda