2018/27 Sporveien AS

Innklaget: Sporveien AS
Klager: Ahlsell Norge AS
Saksdokument: 2018 27 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale om kjøp av verktøy. Kontrakt skulle tildeles tilbudet med den laveste prisen, basert utelukkende på høyest tilbudt gjennomsnittsrabatt på etterspurte produktkategorier. Klagenemnda kom etter en konkret vurdering til at tildelingskriteriet var egnet til å identifisere tilbudet med den laveste prisen i denne konkurransen. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 26.01.2018
Avsluttet: 25.03.2019
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda