Gå til innhold

2018/329 Stange kommune

Innklaget: Stange kommune
Klager: Rom for Flere AS
Saksdokument: 2018-0340-14 Klagenemndas avgjørelse i forente saker 2018-329, 2018-340, 2018-341 683011_3_1
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurransen for inngåelse av to rammeavtaler for kjøp av henholdsvis kontor- og institusjonsmøbler og skole- og barnehagemøbler. Innklagede gjennomførte først en evaluering og tildeling, men endret så evalueringen og tildelingen på bakgrunn av at den første evalueringen var gjennomført i strid med regelverket. Nemnda var enig i at den opprinnelige måten å evaluere tilbudene på var i strid med regelverket. Klagerne anførte at endringen av evalueringen var ulovlig og at konkurransen måtte avlyses. Klagenemndas flertall kom til at disse anførslene ikke førte frem. Den ene klageren anførte videre at klageren ikke skulle vært avvist og at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten og kravet til etterprøvbarhet i forbindelse med krav om innsyn. Nemnda kom til at denne klageren var rettmessig avvist og at klageren dermed ikke hadde rettslig interesse i å få avgjort de øvrige spørsmålene.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 21.09.2018
Avsluttet: 21.11.2018
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda