Gå til innhold

2018/341 Stange kommune

Innklaget:Stange kommune
Klager:Senab Eikeland Øst AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Evaluerings- eller prismodell

Sammendrag

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:26.09.2018
Avsluttet:
Status:Innkomne
Avgjort av: