Gå til innhold

2018/341 Stange kommune

Innklaget: Stange kommune
Klager: Senab Eikeland Øst AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Evaluerings- eller prismodell

Sammendrag

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 26.09.2018
Avsluttet:
Status: Innkomne
Avgjort av: