Gå til innhold

2018/362 Forsvarsmateriell

Innklaget:Forsvarsmateriell
Klager:Blue Aerospace LLC
Saksdokument:2018 362 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud,Endring av konkurransegrunnlag,Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av feltvogner til Heimevernet. Klager anførte at innklagede hadde foretatt en vesentlig endring av konkurransegrunnlaget underveis i konkurransen, gjennom å tillegge et minstekrav et annet innhold enn det som fremgikk av konkurransegrunnlaget. Klager mente at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LINE
Registrert inn:03.10.2018
Avsluttet:12.12.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda