Gå til innhold

2018/368 Forsvarsbygg

Innklaget:Forsvarsbygg
Klager:Anleggsdrift Harstad AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse,Avvisning av leverandør

Sammendrag

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ERGA
Registrert inn:05.10.2018
Avsluttet:
Status:Innkomne
Avgjort av: