Gå til innhold

2018/391 Sørreisa kommune

Innklaget:Sørreisa kommune
Klager:Nord Vei & Anlegg AS
Saksdokument:2018 391 Avvisning Og Avgjørelse Klage Over Avvisningsvedtak
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anførte at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av asfalteringsarbeider. Sekretariatet kom til at klagen klart ikke kunne føre frem og avviste den som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda. Avvisningen ble klaget inn for klagenemndas leder, som valgte å opprettholde avvisningen.

 

 

Konkurranseform:
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:18.10.2018
Avsluttet:25.02.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Nemndsleder