Gå til innhold

2018/465 Forsvarets Logistikkorganisasjon

Innklaget:Forsvarets Logistikkorganisasjon
Klager:Tide Buss AS
Saksdokument:2018 465 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om inngåelse av rammeavtale for leie av buss til Forsvarsektoren. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket fordi omgjøringen av de opprinnelige tildelingsbeslutningene var i strid med anskaffelsesforskriften § 25-1 (4). Klager mente at innklagede ikke hadde godtgjort at de opprinnelige tildelingene var ulovlige. Klager fikk ikke medhold i dette.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:30.10.2018
Avsluttet:01.11.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda