Gå til innhold

2018/467 Vest-Agder fylkeskommune

Innklaget:Vest-Agder fylkeskommune
Klager:Gustav Pedersen AS
Saksdokument:2018 467 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om kjøp av blant annet kontor- og institusjonsmøbler og -inventar. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket ved å utforme et uklart konkurransegrunnlag. Det forelå dermed plikt til å avlyse konkurransen.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:31.10.2018
Avsluttet:16.01.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda