Gå til innhold

2018/478 Flekkefjord kommune

Innklaget:Flekkefjord kommune
Klager:AF Offshore AeronMollier AS
Saksdokument:2018 478 Avgjørelse Klage Over Avvisningsvedtak
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, Erstatning, Protokollføring, Annet

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for utskifting av ventilasjonsanlegg i Ueneshallen. I løpet av konkurransen ble innklagede klar over utfordringer knyttet til blant annet plass, luftmengder og eksisterende varmepumpe. Disse utfordringene gjorde at innklagede ikke lenger så seg tjent med den etterspurte løsningen. På denne bakgrunn ble konkurransen avlyst. Sekretariatet fant det klart at innklagede hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen, jf. forskriften § 10-4 (1). Klagen ble derfor avvist som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9. Avvisningen ble påklaget til klagenemndas leder. Klagen førte ikke frem.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TINS
Registrert inn:08.11.2018
Avsluttet:29.11.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Nemndsleder