Gå til innhold

2018/493 MOVAR IKS

Innklaget:MOVAR IKS
Klager:Longva arkitekter AS
Saksdokument:2018 493 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for inngåelse av kontrakt om forprosjekt for Såner brannstasjon. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt regelverket.

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:SOBR
Registrert inn:15.11.2018
Avsluttet:05.11.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda