Gå til innhold

2018/521 Osterøy kommune

Innklaget:Osterøy kommune
Klager:Kaikanten. AS
Saksdokument:Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise for «total renovering/nybygg for et nytt Familiens hus». Klager anførte at innklagede hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved å gjøre vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget. Klagenemnda fant at konkurransegrunnlaget ble endret da det ble åpnet for å levere tilbud på oppføring av et helt nytt bygg. Nemnda fant imidlertid ikke grunnlag for å konstatere at endringen hadde påvirket deltakerinteressen. Klagers anførsel om ulovlig direkte anskaffelse, førte derfor ikke frem.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + II LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:07.12.2018
Avsluttet:11.05.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda