Gå til innhold

2018/526 Kolumbus AS

Innklaget:Kolumbus AS
Klager:Haugaland Taxi AS
Saksdokument:2018 526 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør, Ettersending/supplering, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ordinær og tilrettelagt skoleskyss. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å ha avvist valgte leverandør. Klager viste til at flere av løyvene og kjøretøyene som valgte leverandør hadde tilbudt, tilhørte andre. Ifølge klager hadde innklagede brutt forskriften § 23-5 ved den etterfølgende innhentingen av utfylt ESPD-skjema og forpliktelseserklæring fra leverandøren som valgte leverandør støttet seg på, ettersom det i leverandørens ESPD-skjema var krysset av for at man ikke støttet seg på andre. Anførslene førte ikke frem.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:11.12.2018
Avsluttet:04.11.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda