Gå til innhold

2018/555 Bergen kommune ved Etat for utbyging

Innklaget:Bergen kommune ved Etat for utbyging
Klager:Åsane Byggmesterforretning AS
Saksdokument:2018 555 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av samspillsentreprise for bygging av oppveksttun med barneskole og barnehage. Innklagede tildelte opprinnelig kontrakt til klager, men omgjorde denne etter klageprosess. Klager anførte at innklagede ikke hadde anledning til å omgjøre tildelingsbeslutningen og at den nye tildelingsbeslutningen uansett var ulovlig. Klagenemnda kom til at anførslene ikke førte frem.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ERGA
Registrert inn:18.12.2018
Avsluttet:27.02.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda