Gå til innhold

2018/556 Statens vegvesen

Innklaget:Statens vegvesen
Klager:Mesta AS
Saksdokument:2018 556 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Saken gjaldt påstand om ulovlig direkte anskaffelse av driftsentreprenørtjenester. Innklagede hevet kontrakten med eksisterende leverandør på grunn av vesentlig mislighold. For å dekke behovet i tidsrommet mellom heving og ny utlysning, inngikk innklagede en midlertidig avtale med en av leverandørene som deltok i konkurransen. Klagenemnda kom til at innklagede hadde hjemmel i § 13-3 bokstav e til å unnta anskaffelsen fra den alminnelige kunngjøringsplikten. Klagenemnda kom imidlertid til at innklagede hadde brutt forskriften § 13-4 bokstav a ved å gjennomføre anskaffelsen uten en forutgående konkurranse med forhandling.

Konkurranseform:
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LINE
Registrert inn:19.12.2018
Avsluttet:17.12.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda