Gå til innhold

2018/564 Oslo universitetssykehus HF

Innklaget:Oslo universitetssykehus HF
Klager:Matriks AS
Saksdokument:2018 564 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ICP-MS system til analyse av grunnstoffer. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriften § 24-1 (1) bokstav a ved ikke å avvise valgte leverandør som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om «tilstrekkelige tekniske og faglige kvalifikasjoner til gjennomføring av kontraktsforpliktelsene».

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:21.12.2018
Avsluttet:01.03.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda