Gå til innhold

2018/565 Suldal kommune

Innklaget:Suldal kommune
Klager:AktiMed Norge AS
Saksdokument:2018 0565 9Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse:Avvist - uhensiktsmessig for behandling
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avklaring eller retting av tilbud, Annet

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en anbudskonkurranse etter forskriften del IV for anskaffelse av bedriftshelsetjeneste for seks kommuner. Klager anførte at regelverket var brutt ved at innklagede ikke hadde gått i dialog med begge tilbyderne og at tildelingsevalueringen var ulovlig. Sekretariatet avviste klagen som uhensiktsmessig for behandling på bakgrunn av at den klart ikke kunne føre frem.

Konkurranseform:
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + IV LOA og FOA del I og IV
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ERGA
Registrert inn:21.12.2018
Avsluttet:04.02.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Sekretariat