Gå til innhold

2018/568 Bodø kommune

Innklaget: Bodø kommune
Klager: iTet AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte i 2015 en begrenset anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om kjøp av IKT-tjenester og tilhørende utstyr. Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å gjøre vesentlige endringer i avtalen med valgte leverandør.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOHO
Registrert inn: 31.12.2018
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: