Gå til innhold

2018/568 Bodø kommune

Innklaget:Bodø kommune
Klager:iTet AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte i 2015 en begrenset anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om kjøp av IKT-tjenester og tilhørende utstyr. Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å gjøre vesentlige endringer i avtalen med valgte leverandør.

Konkurranseform:
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOHO
Registrert inn:31.12.2018
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: