Gå til innhold

2018/75 Forsvarets logistikkorganisasjon

Innklaget:Forsvarets logistikkorganisasjon
Klager:Servicegrossistene AS
Saksdokument:2018 0075 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse,Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede avholdt en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler med én leverandør om forsyning av proviant og kioskvarer til forsvaret og FFI sine fartøy. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved å omgjøre tildelingsbeslutningen og avvise klagers tilbud etter forskriften § 24-8 andre ledd bokstav a).

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MAKN
Registrert inn:07.02.2018
Avsluttet:11.04.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda