2018/76 Sør-Varanger kommune

Innklaget: Sør-Varanger kommune
Klager: Harald Nilsen Entreprenørforretning AS
Saksdokument: 2018 76 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud,De generelle kravene i § 5,Erstatning,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprenør for prosjektering, bygging og prøvedrift av skole og flerbrukshall i Bjørnevatn. Klagers anførsel om at innklagedes innleide konsulent var inhabil førte frem. På denne bakgrunn ble ikke klagers øvrige anførsler behandlet.

Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 07.02.2018
Avsluttet: 11.06.2019
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda