Gå til innhold

2018/76 Sør-Varanger kommune

Innklaget:Sør-Varanger kommune
Klager:Harald Nilsen Entreprenørforretning AS
Saksdokument:2018 76 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud,De generelle kravene i § 5,Erstatning,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprenør for prosjektering, bygging og prøvedrift av skole og flerbrukshall i Bjørnevatn. Klagers anførsel om at innklagedes innleide konsulent var inhabil førte frem. På denne bakgrunn ble ikke klagers øvrige anførsler behandlet.

Konkurranseform:Begrenset anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:07.02.2018
Avsluttet:11.06.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda