Gå til innhold

2018/77 Haugesund kommune

Innklaget:Haugesund kommune
Klager:Glass & Låsservice AS
Saksdokument:2018 0077 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Innklagede kunngjorde høsten 2017 en åpen anbudskokurranse for anskaffelse av glassarbeider og kjøp av glass. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å avlyse konkurransen uten at det forelå saklig grunn til dette. Innklagede ble hørt med at konkurransen uanset ville blitt avlyst fordi det bare ville gjenstå én kvalifisert leverandør. Sekretariatet fant derfor at klagen klart ikke kunne føre frem.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:06.02.2018
Avsluttet:03.04.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Sekretariat