Gå til innhold

2018/88 Brønnøysundregistrene

Innklaget:Brønnøysundregistrene
Klager:Olav Thon Gruppen AS v/Thon Hotellbygg AS
Saksdokument:2018 0088 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud,Endring av konkurransegrunnlag,Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av leiekontrakt til kontorlokaler. Klager anførte at valgte leverandør ikke oppfylte kravet om full rettslig råderett over tomt på tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt, og tilbudet skulle derfor vært avvist. Klager anførte videre at kontraktsinngåelsen medførte en vesentlig endring av konkurransegrunnlaget. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt regelverket.

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ERGA
Registrert inn:14.02.2018
Avsluttet:13.12.2018
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda