Gå til innhold

2018/93 Helse Midt-Norge RHF

Innklaget:Helse Midt-Norge RHF
Klager:Unilabs Norge AS
Saksdokument:2018 0093
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 5,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av bildediagnostiske undersøkelser. Klager anførte at innklagede har brutt de grunnleggende prinsippene om forholdsmessighet og forutberegnelighet ved å ikke opplyse om tildelingskriterienes prioritering eller vekt i løpet av forhandlingene med leverandørene. Klager anførte også at innklagede har brutt det grunnleggende kravet til etterprøvbarhet ved å ikke gi leverandørene et tilstrekkelig grunnlag for å forstå vurderingene som lå til grunn for nedvalg eller kontraktstildeling. Anførslene ble avvist med henvisning til at forskriftens del IV ikke stiller krav til å oppgi vekting eller prioritering, og at begrunnelsen for valg av leverandør var tilstrekkelig.

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + IV LOA og FOA del I og IV
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:15.02.2018
Avsluttet:30.04.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Sekretariat